Yangın Kapısının Önemi

Yangın YönetmeliğiYangın Yönetmeliği, aynı bir deprem yönetmeliği gibidir. Bununduğunuz yapıda en az can ve mal kaybını sağlamak amaçlı önlemlerdir. İhmalkerlik gibi durumların önüne geçmek için devlet bu yönetmelik ile yapılarda önüne geçmiştir.

Yeni yapılarda en kısa sürede ve güvenli çıkış yapmak için yangın merdiveni yapılmaktadır. Yangın merdiveleri ile yangına dayanımlı duvar, yangın kapısı,   gaz dedöktörleri,  yangın tüpleri vb şeyler yapının durumuna uygun olarak dizany yapılmaktadır.

Yangın yönetmeliğinde kullanılan her bir malzemenin belli başlı standartları ve belgeleri bulunmaktadır. Örneğin Satın alınmış bir yangın kapısının bir sertifikası bulunmak zorundadır. Yapının Büyüklüğüne ve ne amaçla kullanıldığına göre yangın kapısının dayanım süresi değişmektedir.

Yangın Kapılarında en çok kullanılan sertifika süreleri; 30 dakika, 60 Dakika, 90 dakika ve 120 dakikadır. 120 Dakikalık bir sertifika 30 dk, 60 dk, 90 dk sertifikaları kapsamaktadır.

Can ve Mal kaybını en aza indirmek için sertifikalı ürünler kullanın.

 

Add a Comment